Utvärdering och färgtest

Nya lagkrav samt brister i lagerhållning påskyndar ofta byte av processer.

Många av våra kunder har fullt upp med att hitta ersättare till befintliga processer som av eller annan anledning inte längre är ett bra alternativ. För att vara säker att den nya produkten/processen fungerar som det var tänkt genomförs en rad tester. Under första kvartalet i år har vi genomfört flera tester tillsammans med vår kunder.
Vi har utfört tester i kyla, värme, fukt, saltdimma och såklart även tester med rits och gittersnitt. De flesta testerna som genomförts har haft ett positivt resultat