Utvärdering av nya förbehandlingsprocesser

Utvärdering av nya förbehandlingsprocesser som skall ersätta zinkfosfatering på ståldetaljer.

Som en del i utvärderingen så skickas detaljer till ett antal utvalda leverantörer som applicerar sin process och returnerar den för lackering. Dessa detaljer kommer under vecka 41 att placeras i kammare för saltspray testning.

Processerna som utvärderas är:
‣Canfos 3200 (Zinkfosfatering)
‣Zirca-sil 18
‣Oxylan 9810-1
‣TecTalis
‣Bonderite 1455-W (Wipes)

Den nya våtboxen är strax redo att invigas, arbetet med installationen har löpt på under januari och februari.