Uppdatering av styrsystem på befintlig försilvringsenhet

Uppdatering av styrsystem på befintlig försilvringsenhet, en hel del nya och innovativa förbättringar kommer att bland annat ge en säkrare process, mer automatisering och en energieffektivisering.

En viss begränsning av kapaciteten kan upplevas under V. 17 men vi försöker minimera effekterna av detta genom noggrann planering och lösningar med skiftgång.