Installationer, miljömål och nya processer

Vi har nu beställt ett nytt MPS system, installation kommer att ske under hösten.

Installationen av 100 m2 solenergi anläggning är nu klar, toppeffekt ligger på 10 kW el och 40 kW värme. Ny ISO 14001 revision utförd hos Bomans den 29/6. Det är den första revisionen sedan byte av certifieringsorgan. Byte har skett från De Norske Veritas till Svensk Certifiering Norden AB. Installation pågår för fullt av en anläggningen för att ta vara på energin från solen. Anläggningen skapar varmvatten genom att ta vara på all solvärme som koncentreras i solfångaren samtidigt så skapar anläggningen el genom att serie solceller som finna placerade i solfångaren. För att maximera uttaget har anläggningen ett inbyggt solföljningssystem. Systemet styrs av en automatisk reglercentral som räknar ut var solen befinner sig och med elektriska ställdon som vrider anläggningen i optimal riktning

Bomans arbetar med miljömål, ett miljömål som Vi tycker är särskilt viktigt i vår verksamhet är Giftfri miljö, vi arbetar ständigt med att testa och utvärdera nya fällningsmetoder och medel. Målet är att minska förbrukningen av miljöfarliga kemikalier och samtidigt få ett så rent avloppsvatten som möjligt. Under kvartal 4 2010 och kvartal 1 2011 utvärderas ett helt nytt koncept Detta koncept tillämpar naturliga och ekologiska biokemiska och biologiska processer för att bryta ned organiskt material, återvinna metaller, absorbera fettlösliga ämnen och stabilisera kemiska rester i vatten. Målsättning är att renade vatten ska kunna återgå till ekosystemet utan att utgöra en kemisk eller biologisk börda för recipienten.

Bomans håller på att se över möjligheterna till en certifiera enligt ISO 9001. Ledningen kommer att besluta om detta under våren 2011.

Tänkte bara ta tillfället i akt och informera om att vi även utför en hel del montering i  vår verksamhet, för många av er är detta ingen nyhet. Vi utför det mesta inom montering från etikettering och montering av helicoil och packningar till mer avancerad mekanisk montering

I och med att arbetet med ISO 14001 påbörjades så har Miljön blivit en viktig strategisk fråga och miljöarbete ses numer som en självklarhet inom organisationer, med detta sagt vill vi presentera vårt senaste projekt. Bomans har skickat in ansökningar för att få installera en kombinationsanläggning som kan ta vara på solenergi, kombinationen innebär att anläggningen kan koncentrera solljus för att producera el och värme samtidigt.

Vi testar ännu en ny process, kemisk förnickling eller kemnickel. Processen kan används som en underbehandling till ex. Silver och Guldplätering eller ensamt som ett dekorativt skikt även skyddar mot korrosion och nötning. Läs mer om Kemnickel under nya Processer. Utvärdering av två nya processer pågår för fullt under sommaren, första processen är elektrolytisk guld process och den andra är vit brons. Mer information om dessa finns under ny process.

Bomans ställer som vanligt ut på Elmia Subcontractor, i år (2009) är mässan mellan den 10 och 13 november. Besök oss gärna i vår monter (D 05:32). Om ni behöver biljetter så ring eller skicka E-post till Anders Johansson.

Bomans har som vanligt öppet hela sommaren 2009.

Vår senaste process är E-CLPS 1980 som är 3:e generationen av silan processen, processen är fri från 6-värda kromater och fosfater. Självklart är denna nya process RoHS godkänd. E-CLPS fungerar utmärkt som ersättare till exempelvis järnfosfatering.

Bomans firar 100 år (1908-2008)

fr.o.m. 2007-05-01 kan vi erbjuda ytterligare en ny förbehandling som är fri från krom 6+, ytbehandlingen heter Iridite NCP och är en kromfri passivering.

Besök oss gärna i vår monter (D 05:45) på Elmia mässan mellan den 14 och 17 november 2008.

fr.o.m. 2006-08-01 kan erbjuda ChromitAL TCP/SurTec 650

fr.o.m  2006-06-27 Nu har vi erhållit certifikatet, och är därmed certifierade enligt ISO 14001:2004. (sedan 2006-05-09).

fr.o.m 2006-02-01 kan vi erbjuda anodisering natur anodisering, svart anodisering med tätning.

fr.o.m. 2006-01-01 kan erbjuda dispensering, miljötätning med t ex ledande packning.

fr.o.m. 2005-04-01 kan erbjuda en ny miljöanpassad förbehandling E-CLPS 4600.

fr.o.m. 2002-01-01 kan erbjuda möjlighet till blästring.