Installation av ny lackeringsbox för våtlackering är påbörjad

Installation av ny lackeringsbox för våtlackering är påbörjad, något försenad p.g.a. leveransproblem.

Den nya boxen kommer att möjliggöra en högre kapacitet och därmed ett snabbare godsflöde, boxen är en morden anläggning som motsvarar det som i dag används för billackering. Boxen skall sättas i drift under första kvartalet.