Att Summera 2019, vilken utmaning!

Bomans™ har under året levererat 5,5 miljoner detaljer som vi har ytbehandlat på ett eller annat sätt till någon av årets 381 kunder, Detta har i sin tur resulterat i att vi ökat vår omsättning med 20 % jämfört med förra året.

 

De flesta som driver små eller medelstora företag vet vilket utmaning en sådan ökning kan innebära, inte minst när man som vi är sist i långa produktionskedjor och då ofta har stora förseningar att arbeta i kapp.

Bomans™ har arbetet med förbättringar rörande det mesta i verksamheten, investeringar som genomförts under året har i huvudsak handlat om förbättrade godsflöden, planering samt uppvärmning och resurshushållning.

Utmaningen kvarstår under 2020, massa nya spännande projekt som drar igång och investeringarna fortsätter. De första som händer 2020 är en massiv uppdatering av vårt affärssystem med nya tilläggsmoduler för att förbättra kommunikationen, planeringen och spårbarheten i verksamheten.

Den miljömässiga utmaningen är också den långtifrån över, trots att vår verksamhet i huvudsak arbetar med att förbättra funktionen och hållbarheten på produkter strävar vi alltid efter att bli bättre och fortsätta minska användningen av energi, vatten och kemi.

Men innan dess hägrar lite välförtjänt jul-ledighet för alla våra medarbetare (men vi har öppet som vanligt)