Årets första stora investering är nu genomförd!

Årets första stora investering är nu genomförd. En 3D-laser med en 30W fiberlaser som kraftkälla. Ett 1 x 1 meter stort XY bord komplett med utrustning för rundgravyr.

För två år sedan investerade vi på Bomans™ i vår första fiberlaser, en utrustning vi investerade i för att lära oss mer om tekniken och för att göra egna experiment. Vår tanke var att hitta något som kunde lösa problemen med komplicerade maskering i både våta och torra processer. Utrustning passade även bra in vår befintliga produktflora då den gav ytterligare en variant av tryck/gravering. Däremot så blev den första maskinen snabbt fullbelagd, den blev för liten och var på tok för långsam.

Med den nya lasern så kommer vi att få en fyrdubblad kapacitet och helt nya möjligheter till effektiv och komplicerad lasergravering. Leverans planerad att ske under första kvartalet 2020. Leverantören ACG fyrtal har genom med sin erfarne Rolf Valkiainen har varit till stor hjälp i utredning och val av produkt.