Nyheter


Kunder, partners och medarbetare

Covid 19 (Coronaviruset) påverkar mer eller mindre oss allihop.

Vi följer noga information och råd från myndigheter för att förebygga och för att säkerställa hälsan samt minimera oro och risk för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom på förkylning/luftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter för att inte smitta andra.

Det gäller även lindriga symptom. På Folkhälsomyndighetens webbsida läser du mer. I praktiken är detta att se till att hålla sig hemma vid minsta misstanke om sjukdom.

Här på Bomans gör allt vi kan för att säkerställa att vi har de resurser som krävs för att driva verksamheten störningsfritt på ett så säkert sätt som möjligt.

En stor del av Bomans resurser är just de operatörer som finns i verksamheten, maskörer, lackerare och processoperatörer, självklart så skulle ett lokalt virusutbrott ha en stor påverkan på vår verksamhet och våra medarbetare.

Bomans anser det vara mycket viktigt att vi tar denna oro på allvar. Detta gäller kunder, leverantörer såväl som våra medarbetare, så att alla kan känna sig trygga.

Vi har flera kunder som vi tillverkar utrustning som används för att bekämpa effekterna av viruset, exempelvis respiratorer och analysutrustning. Vi har erbjudet dessa kunder att prioritera denna typ av detaljer genom samtliga processer, detta kan påverka ledtider/flexibiliteten något för övriga artiklar. Hoppas ni kan ha överseende med detta!

På Bomans är det just nu full fart, vi arbetar som vanligt för få igenom våra kunders order. Vi har fler digitala möten än i är vana med och vi har slutat att ta varandra, våra kunder och våra leverantörer i hand.

Har ni några frågor/funderingar så hör ni väl av er!