Miljömål

Bomans i särklass viktigaste miljömål, Giftfri miljö – även ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål.

Att vi valde att arbeta med detta mål kändes helt naturligt , vår bransch är starkt förknippad med kemikalier och kemiska processer som  härstammar från en tid då miljöarbete inte uppfunnet. Vi arbetar aktiv med att förbättra vattenrening och utvärderar ständigt nya mer miljöanpassade processer.

95% av våra processer är i dag anpassade efter RoHS-direktivet, vilket bland annat innebär att de är fria från bly, kadmium, kvicksilver och 6-värda kromater  m.fl.

Certifikat 14001 (PDF)