Kvalitet

Under 2016 blev vårt ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2015.

Vi har startat ett stort projekt med att inventera och minimera det interna omarbete, med en målsättning med att minska störningar i produktionen och leveranser, att hitta eventuella fel utan att vår kund påverkas.