Förbehandling

PROCESSER

För att maximera pulver- och våtlackeringens fästförmåga på aluminium kromateras godset. På så vis förhindras godset från att korrodera under ytlacken. Kromateringsvätskan reagerar kemiskt med aluminiumytan och kapslar in godset i ett tunt ytskikt.

Beroende på användningsområde och godsets natur används antingen vitkromatering som ger ett tunt färglöst skikt eller gulkromatering som ger ett något tjockare skikt med bättre skyddsvärde.

Ett problem med kromateringsprocessen är att den innehåller 6-värda kromater, processen är inte godkänd enligt RoHS-direktivet och på sikt kommer processen genom lagar och myndighetskrav att fasas ut helt och hållet.

Ersättningsprocesser eller RoHS godkända processer finns det idag gott om och de tillkommer ny varje år.

Idag erbjuder bland annat vi följande processer:

ALUMINIUM

ALUMINIUM

  • E-CLPS 4600
  • SurTec 650/ChromitAl
  • Iridite NCP
  • Anodisering
  • AluBlack®
ÖVRIG METALL

ÖVRIG METALL

  • Olika avfettningar
  • E-CLPS 1980
  • Ultraljudstvätt
  • Svartoxidering
NYA PROCESSER

NYA PROCESSER

Vi testar alla nya produkter/processer och har god kännedom om vad som fungerar, vi kan snabbt anpassa våra enheter efter nya önskemål.

Vid frågor om dessa eller andra processer kontakta oss via telefon eller e-post.